Zdrowy styl życia

Zdrowy styl życia

            Dnia 12 grudnia br. klasy IV a i V a udały się do kina Alfa na spotkanie z dietetykiem oraz film ,,Kumple z dżungli".

Wyjście zorganizowane było w ramach akcji ,,Kino na temat" oraz ,,Programu dla szkół", którego celem jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

Podczas spotkania z dietetykiem, uczniowie dowiedzieli się o zasadach zdrowego żywienia oraz wpływie zdrowego żywienia na zdrowie i funkcjonowanie w szkole.

Film ,,Kumple z dżungli" oprócz znakomitej akcji i humoru niósł przesłanie, że praca zespołowa, koleżeństwo oraz realizacja swoich marzeń i dążeń to klucz do sukcesu.