Konkurs "Jestem wolny, nie palę, nie piję, nie biorę" 2017

Konkurs "Jestem wolny, nie palę, nie piję, nie biorę"

            W bieżącym roku szkolnym w akcję profilaktyczną włączyła się cała społeczność szkolna.16 listopada pierwszoklasiści uczestniczyli w spotkaniu "Dbam o zdrowie - jestem silny". Pod okiem koleżanek z trzecich klas Katarzyny Ostrzyckiej oraz Moniki Cybulskiej wzorowo rozpoznawali zachowania wskazane dla zdrowia oraz te, które szkodzą kondycji. Tego samego dnia uczniowie klas czwartych i piątych uczestniczyli w prezentacji na temat szkodliwości środków psychoaktywnych przygotowanej przez funkcjonariusza Straży Miejskiej Panią Bogumiłę Leśniewicz. W części konkursowej uczniowie wykazywali się wiedzą na temat szkodliwości używek , tworzyli plakaty profilaktyczne oraz rywalizowali w konkurencjach sportowych. Imprezę prowadzili uczniowie Mateusz Biernacki oraz Julita Kraśnicka. 21 listopada młodzież klas drugich, trzecich gimnazjum oraz klasa siódma zakończyła cykl spotkań profilaktycznych z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia. Zespoły klasowe miały możliwość wykazania się wiedzą z zakresu profilaktyki uzależnień oraz zdrowego stylu życia. Młodzież wzięła udział w quizie, konkursie plakatowym oraz w ćwiczeniach odmawiania. Dodatkowo uczestnicy odpowiadali na pytania ekspertów: funkcjonariusza Policji Pana Henryka Kozłowskiego, lekarza Pani Aleksandry Gurbin oraz biologa Pani Karoliny Szymaniuk. Najlepszymi we wspomnianych powyżej konkurencjach konkursowych okazały się zespoły klas 3a (Julita Keller, Patryk Andrzejewski, Natalia Malinowska, Bartosz Reetz), 7a ( Nikola Baran, Alicja Kamińska, Mateusz Glaza, Kinga Koper, Natalia Nizgórska), 3c (Mateusz Nurkowski, Rafał Markowski, Klaudia Kocięba, Monika Cybulska). Jury doceniło fakt, iż reprezentanci klasy siódmej odpowiedzieli prawidłowo na wszystkie pytania quizu oraz ekspertów. Zespół klasy 3c był najbardziej kreatywny w prezentacji asertywnej odmowy. W ramach przedsięwzięcia uczennice Katarzyna Ostrzycka oraz Julita Kraśnicka. zaprezentowały pokaz multimedialny na temat szkodliwości palenia papierosów .

Szczególnie cenne w zakresie poszerzenia wiedzy na temat konsekwencji sięgania po substancje psychoaktywne było wystąpienie lekarki Pani Aleksandry Gurbin.

Muzycznie przedsięwzięcie uświetniła uczennica Zuzanna Nowak

Konkurs prowadziły Katarzyna Ostrzycka oraz Julita Kraśnicka.

Organizatorzy dziękują uczestnikom akcji za entuzjazm, ogromne zaangażowanie, wzorowe zachowanie oraz fantastyczną atmosferę 

Organizatorzy: Magdalena Dedek, Michał Dejewski, Dorota Korzeniewska, Monika Przybylska, Katarzyna Ptaszyńska, Dawid Staszewski, Karolina Szymaniuk