Płatność za obiady

Płatność za obiady

 

Ilość obiadów w miesiącu lutym: 11 obiadów

Koszt:

Uczniowie: 11 dni x 6,00 zł = 66,00 zł

Nauczyciele: 11 dni x 11,00 zł = 121,00 zł

Płatność za obiady należy dokonywać w terminie od 01.02.2024 r. do 10.02.2024 r.

W tytule przelewu obowiązkowo proszę podać

- imię i nazwisko dziecka

- klasę

Np. Jan Kowalski, kl. IIIa