Zasady płatności za obiady

Zasady płatności za obiady

         Płatności za obiady można dokonywać gotówkowo u intendenta w Szkole Podstawowej nr 8 lub w formie przelewu na konto bankowe.

Wpłaty za obiady w formie przelewu należy dokonać na konto bankowe Szkoły Podstawowej nr 8
Bank PKO BP nr. konta 34-1020-5040-0000-6302-0192-6989

Warunki wpłaty na konto:

1. Należy zadeklarować chęć takiej wpłaty u intendenta.

2. W tytule przelewu należy wpisać : imię i nazwisko ucznia, klasa, opłata za obiady za miesiąc ,np. wrzesień 2017 r.

3. Przelewu za obiady należy dokonać w terminie od 1 do 15 dnia każdego miesiąca, w którym uczeń będzie korzystał z obiadów.

  Opłata za obiady w styczniu 2019 r. wynosi: 13 dni x 3,20 zł= 41,60 zł