Ekopracownia 2023 dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 45 000,00 zł.

Ogłoszenia Dyrektora

Komunikat dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu dotyczący rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024

Komunikat dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu dotyczący rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024

 

            Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego w Grudziądzu informuje, że rozpoczęcia roku szkolnego odbędą się w dniu 4 września 2023 r. w sali gimnastycznej w następujących godzinach:

  9.00 – klasy I - III (z udziałem Rodziców uczniów klas pierwszych),
  10.30 – klasy IV - VII


Dyrektor szkoły
/-/ Marek Szymkowicz

Spotkanie dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej

Spotkanie dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej

 

Zapraszamy rodziców naszych przyszłych pierwszoklasistów na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 28 sierpnia o godz. 16:00 w sali gimnastycznej naszej szkoły.

Wicedyrektor szkoły
/-/ Paulina Piszkalska

Średnie wyniki procentowe egzaminów ósmoklasisty 2022/2023

Średnie wyniki procentowe
egzaminów ósmoklasisty 2022/2023

Tegoroczne wyniki egzaminów ósmoklasisty to sukces! Zdecydowanie powyżej średniej gminy, powiatu, województwa i kraju. Gratulujemy naszym absolwentom, ich rodzicom oraz kadrze pedagogicznej!

 

Informacja o zakresie i terminie prób sprawnościowych do klas sportowych na rok szkolny 2023/2024

Informacja o zakresie i terminie prób sprawnościowych
do klas sportowych na rok szkolny 2023/2024

 

Zakres prób sprawnościowych:

  do klasy  I i IV  lekkoatletycznej

  do klasy  I o profilu piłka nożna

  do klasy IV  o profilu piłka nożna

Terminy:

do klasy lekkoatletycznej: 15.05.2023 r. godz. 15:30, hala klubu sportowego Olimpia

do klas o profilu piłka nożna: 11.05.2023 ( czwartek ) godzina 16:30 - boisko orlik na terenie klubu Olimpia przy ul. Piłsudskiego 14

Rekolekcje Wielkopostne

Informacja o naborze dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu na rok szkolny 2023/2024


Informacja o naborze dzieci do klas pierwszych
Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu
na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego w Grudziądzu informuje, że w dniach od 01 lutego do 03 marca 2023 r. prowadzone będą zapisy dzieci z rocznika 2016, które rozpoczną naukę w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej nr 8 w roku szkolnym 2023/2024 (zapisy dotyczą dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły). Rodzic/prawny opiekun zainteresowany rozpoczęciem nauki jego dziecka w naszej szkole zobowiązany jest do złożenia karty zgłoszenia dziecka do szkoły wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania dziecka i deklaracją udziału w zajęciach religii i/lub etyki.

  KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ,
  OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA DZIECKA,
  DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH RELIGII i/lub ETYKI.

Natomiast w postępowaniu rekrutacyjnym dla dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 8, które przeprowadzone zostanie od 06 marca do 20 marca 2023 r., brane będą pod uwagę łącz-nie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

• zamieszkanie kandydata na terenie gminy – miasto Grudziądz – 10 pkt
• rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 8 – 5 pkt
• w rodzinie kandydata występuje niepełnosprawność – 3 pkt
• ubieganie się o przyjęcie do szkoły zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców – 3 pkt

Rodzic/opiekun prawny dziecka zamieszkałego poza obwodem naszej szkoły, a zaineresowany uczestniczeniem w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024, zobowiązany jest do złożenia wniosku o przyjęcie jego dziecka do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ (spoza obwodu szkoły),
  DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH RELIGII i/lub ETYKI.

Zapraszamy

Wymagane dokumenty należy złożyć:
- w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Mikołaja z Ryńska 6, w godz. od 8.00 do 15.30,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej artykułów…

 1. Informacja o naborze dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu na rok szkolny 2024/2025
 2. Komunikat dyrektora szkoły w sprawie dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023
 3. Komunikat dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu dotyczący rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023
 4. Spotkanie dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej
 5. Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2022/2023
 6. KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
 7. Informacja o naborze dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu na rok szkolny 2022/2023
 8. KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
 9. KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
 10. KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY w sprawie organizacji pracy szkoły w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych
 11. Komunikat dyrektora szkoły w sprawie dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022
 12. Komunikat dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu dotyczący zebrań z rodzicami
 13. Spotkanie dla rodziców dzieci rozpoczynających 1 września naukę w klasach pierwszych Szkoły Podstawowej nr 8
 14. Komunikat dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu dotyczący rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022
 15. KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
 16. KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
 17. KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
 18. KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
 19. Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia br.
 20. KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
 21. Informacja o rekrutacji do klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 8 na rok szkolny 2021/2022
 22. Informacja o naborze dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu na rok szkolny 2021/2022
 23. KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
 24. KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY w sprawie organizacji pracy szkoły w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych
 25. Komunikat dyrektora szkoły w sprawie dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021