Informacja o rekrutacji do klas I Szkoły Podstawowej nr 8.docx

Informacja o rekrutacji do klas I Szkoły Podstawowej nr 8

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. gen. Tadeusza "Bora" Komorowskiego w Grudziądzu informuje, że w dniach od 01 lutego do - 09 marca 2018 r. prowadzone będą zapisy dzieci z rocznika 2011, które rozpoczną naukę w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej nr 8 w roku szkolnym 2018/2019

  KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY I (doc)
 OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA DZIECKA (doc)
 KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY I (pdf)
 OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA DZIECKA (pdf)

W postępowaniu rekrutacyjnym dla dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 8, które przeprowadzone zostanie od 12 do 26 marca 2018 r., bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

    zamieszkanie kandydata na terenie gminy - miasto Grudziądz - 10 pkt
    rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 8 - 5 pkt
    w rodzinie kandydata występuje niepełnosprawność - 3 pkt
    ubieganie się o przyjęcie do szkoły zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców - 3 pkt

 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I SP (spoza obwodu szkoły) (doc)
 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I SP (spoza obwodu szkoły) (pdf)
 TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Zapraszamy 

Zapisu należy dokonać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Mikołaja z Ryńska 6
w godz. od 8.00 do 15.30