Konkurs językowo - plastyczny " My favourite toy"

Konkurs językowo - plastyczny pod nazwą " My favourite toy"

            W grudniu 2017r, na terenie naszej szkoły został przeprowadzony konkurs językowo - plastyczny pod nazwą " My favourite toy". Konkurs był przeznaczony dla wszystkich chętnych uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej. Organizatorami konkursu była p. Svetlana Zaikina oraz p. Małgorzata Kaczmarek.

Przedmiotem konkursu było samodzielne stworzenie pracy, pod tytułem " My favourite toy" czyli "Moja ulubiona zabawka". Praca ta mogła być wykonana dowolną techniką, w dowolnym formacie, z możliwością wykorzystania różnorodnych materiałów. Wykonana zabawka musiała być podpisana w języku angielskim.

Na ręce organizatorów oddano prace wykonane rozmaitymi, często innowacyjnymi technikami plastycznymi. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt, a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie.
Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, więc jury zdecydowało nagrodzić prace odznaczające się szczególną pomysłowością. Podczas oceny uwagę zwracano na poziom aktywności twórczej oraz umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie tematu, formę i ilość włożonej pracy.

Zwycięzcy konkursu:

Klasa 1a:
I. Świderska Aleksandra
II. Sawala Lena
III. Piotrowski Patryk

Klasa 1b:
I. Aleksander Adamonis
II. Zofia Basiura
III. Antonina Dominik