WDŻ

Plan nauczania Wychowania do życia w rodzinie w klasie I gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013

 Plan nauczania Wychowania do życia w rodzinie
w klasie I gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013

L.P

Temat lekcji

1

Wychowanie do życia w rodzinie w nauczaniu szkolnym.

2

Moje potrzeby i uczucia

3

Czym dla mnie jest rodzina?

4

O sprawną komunikacje w rodzinie

5

Więzi rodzinne i konflikty międzypokoleniowe

6

Rodzina niepełna

7

Kryteria dojrzałości człowieka

8

Przejawy dojrzewania biologicznego dziewcząt

9

Przejawy dojrzewania biologicznego chłopców

10

Problemy okresu dojrzewania

11-12

Rozwój psychoseksualny człowieka

13

Pierwsza miłość

14

?Nie? dla presji seksualnej

15

Przedwczesna inicjacja seksualna

16

O kulturze wolnego czasu

17

Koleżeństwo, ale jakie?

18

Asertywność