Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

            Pierwsze klasy brały udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu. Tematem prac był paśnik i korzystające z niego zwierzęta w czasie zimy. Podczas wykonywania prac wykorzystaliśmy różne techniki, wzbogaciliśmy również wiedzę na temat zwierząt leśnych. W sobotę 18 XI 2017 r. spotkaliśmy się na rozstrzygnięciu konkursu
i odebraliśmy upominki.
Gratulacje :)

Anita Rodzińska, Anna Markowska