Wręczenie nagród za prace w Konkursie językowo - plastycznym pod nazwą " My favourite toy"

Wręczenie nagród za prace w Konkursie językowo - plastycznym pod nazwą " My favourite toy"

         22 XII 2017 r. Pierwszakom zostały wręczone nagrody za prace w Konkursie językowo - plastycznym pod nazwą " My favourite toy". Nagrodzeni uczniowie to:

Klasa 1a:
I. Świderska Aleksandra
II. Sawala Lena
III. Piotrowski Patryk

Klasa 1b:
I. Aleksander Adamonis
II. Zofia Basiura
III. Antonina Dominik