Ekopracownia 2023 dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 45 000,00 zł.

Pamiętamy o bezpieczeństwie!!!

Pamiętamy o bezpieczeństwie!!!

            Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniu profilaktycznym dotyczącym bezpieczeństwa, zorganizowanym przez panią pedagog Dorotę Korzeniewską. Pani Bogumiła Leśniewicz ze Straży Miejskiej w Grudziądzu omówiła z dziećmi zasady bezpieczeństwa jakie należy zachować w drodze do i ze szkoły oraz poza miejscem zamieszkania. Przypomniała zasady poruszania się po ulicy oraz chodniku. Ponadto podkreśliła, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać. Na zakończenie zajęć pierwszoklasiści otrzymali kamizelki odblaskowe.