Klub Historyczny im. Armii Krajowej

Klub Historyczny im. Armii Krajowej

Wigilia klubów historycznych im. AK - okręg Toruń

Wigilia klubów historycznych im. AK - okręg Toruń

            Dnia 15 grudnia 2017 r. członkowie Klubów Historycznych im. Armii Krajowej - Okręg Toruń wraz z opiekunami - prezesami spotkali się na wspólnej wigilii. Nasz klub był gospodarzem uroczystości. Wśród gości honorowych byli kombatanci z AK i NSZ: Prezes ŚZŻAK Okręg Toruń Pan por. Kazimierz Wach,, Buk”, Żołnierz Wyklęty i Honorowy Prezes naszego klubu Pan kpt. Stanisław Wierzchucki,, Sęk”, Prezesi Klubów Historycznych - Pani Aleksandra Jankowska i Pan Adam Grus, Prezes ŚZŻAK Koło w Grudziądzu Pan Dariusz Miller, członek ŚŻŻAK Pani Joanna Kowalska oraz wicedyrektor naszej szkoły Pani Marzena Stefaniak Holz.

Po oficjalnym powitaniu i życzeniach złożonych przez Panią Jolantę Kowalczyk wszyscy symbolicznie podzielili się opłatkiem. Następnie młodzież z naszej szkoły dała krótki koncert kolęd, co wprowadziło wszystkich w świąteczny nastrój. W dalszej części gościom zaprezentowano film związany z obchodami wigilii podczas II wojny św. Wspólna wigilia przeplatała się opowieściami z przeszłości i wspólnym śpiewaniem kolęd. Życzenia służby Ojczyźnie młodym klubowiczom złożyli weterani p. Kazimierz Wach i Stanisław Wierzchucki. Prezes ŚZŻAK - Okręg Toruń por. Kazimierz Wach powitał w szeregach Związku i wręczył legitymację nowemu członkowi Związku Pani Alicji Rybińskiej.

To było spotkanie ludzi, którym na sercu leży umiłowanie naszej ojczyzny, szacunek do historii i tradycji oraz pamięć o tragicznych losach naszego kraju. Młodzież trzech klubów historycznych spotkała się z,, żywymi świadkami historii”, miała możliwość poznania się i integracji. Nasi uczniowie oprowadzili swoich nowych przyjaciół po Izbie Pamięci Narodowej i zapoznali z historią naszej szkoły.

Podziękowania składam p. Adrianie Nowackiej za koncert kolęd oraz p. Iwonie Karczewskiej za pomoc w organizacji uroczystości. Podziękowania należą się również członkom naszego Klubu Historycznego,bez których zaangażowania trudno byłoby zorganizować tak duże przedsięwzięcie. Klubowicze swoją postawą dali świadectwo współczesnego patriotyzmu.

Mam nadzieję, że ten piękny wieczór, wspaniała atmosfera i cudowni ludzie na długo pozostaną w naszej pamięci.

Serdecznie dziękuję wszystkim Gościom za przybycie, wspólny czas i rodzinną, świąteczną atmosferę.

Jolanta Kowalczyk
Prezes Klubu Historycznego
SP 8 Grudziądz

 

Kampania Zapal Światło Wolności

Kampania Zapal Światło Wolności

13 XII 1981 r.
Pamiętamy!

            Zachęcamy do wzięcia udziału w kampanii społecznej IPN w dniu 13 grudnia 2017 r. pod hasłem Zapal Światło Wolności.

Kampania Zapal Światło Wolności polega na symbolicznym zapaleniu znicza w tysiącach polskich domów i instytucji w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce o godzinie 19.30; nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w stanie wojennym w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku wykonały rzesze mieszkańców ówczesnego wolnego świata.

Na znak jedności z rodakami świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapalił także papież Jan Paweł II. Do postawienia w oknach świec wezwał również prezydent USA Ronald Reagan.
W akcji może wziąć udział każdy, zapalając świeczkę w oknie lub wirtualnie na stronie swiatlowolnosci.ipn.gov.pl.

Twierdza Grudziądz…zdobyta…..

Twierdza Grudziądz…zdobyta…..

            11 listopada 2017 roku świętowaliśmy 99 rocznicę odzyskania niepodległości.
Z tej okazji członkowie Klubu Historycznego im AK oraz uczniowie klasy IV a zwiedzili grudziądzką cytadelę -jeden z najwspanialszych zabytków militarnych w Polsce. Możliwość zwiedzenia grudziądzkiej twierdzy w Narodowym Dniu Niepodległości, to już tradycja.

            Po wyznaczonym do zwiedzania terenie mogliśmy poruszać się sami. Zwiedziliśmy bramy, raweliny, bastiony, chodniki: komunikacyjne, minowe i kontrminowe. Jednym z takich podziemnych chodników przedostaliśmy się z majdanu do sali kominkowej Bastionu III. Następnie weszliśmy na majdan Bastionu III do miejsca, w którym został pochowany jeden z pruskich bohaterów – obrońców twierdzy podczas wojen napoleońskich. Zwiedzaniu towarzyszyły pieśni patriotyczne, pokazy sprzętu i uzbrojenia, także broni zabytkowej.

            Czwartoklasistom najbardziej podobały się wozy bojowe oraz czołgi. Uczniowie mogli wejść do środka i zobaczyć na własne oczy ich wyposażenie. Wspólne wyjście gimnazjalistów z klubu historycznego zaowocowało również nowymi znajomościami i integracją. Klubowicze wspaniale spisali się w roli ,,opiekunów” swoich młodszych kolegów. Najważniejsze jednak, że godnie świętowaliśmy dzień patriotyzmu.

Serdeczne podziękowania kieruję do rodziców naszych uczniów, którzy wzięli udział we wspólnym zdobywaniu twierdzy :)

Jolanta Kowalczyk

Pamiętamy o miejscach Pamięci Narodowej

Pamiętamy o miejscach Pamięci Narodowej

i grobach naszych bohaterów

            Zbliżają się Zaduszki, - czas, gdy pamięć o zmarłych towarzyszy każdemu niezależnie od wieku, miejsca, światopoglądu, czy religii.

Był to dobry moment, by wybrać się z uczniami kl. IVA i zapalić znicze przed Pomnikiem 10 Pomordowanych, Tablicą Pamiątkową naszej szkoły, w Muzeum Martyrologii w celi śmierci oraz przed Pomnikiem Br. Malinowskiego.

Dzięki takiemu wyjściu uczniowie mieli szansę uczestniczyć i przeżyć lekcję pokory i szacunku wobec życia i historii , gdyż prócz zapalenia zniczy poznali historię naszego miasta z czasów II wojny św.

Z kolei członkowie Klubu Historycznego im. AK odwiedzili groby i również zapalili światełka pamięci przy grobach osób związanych z naszym klubem, członków ŚZŻAK, dając tym samym świadectwo patriotyzmu i właściwej postawy.

Z wizytą w muzeum

Z wizytą w muzeum

            Dnia 6 października br. uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Jolanty Kowalczyk udali się do grudziądzkiego muzeum na wykład Dawid Schoenwalda pt. "Przedwojenne kina i filmy Grudziądza. PEPEGE i nie tylko w kinematografii". Wykładowi towarzyszył pokaz filmów nakręconych w przedwojennym Grudziądzu, np. produkcja w zakładach PEPEGE, ćwiczenia na Błoniach jazdy polskiej, zniszczenia miasta w czasie wojny, czy musztra w CWK.

Dla starszych mieszkańców naszego miasta była to sentymentalna podróż śladami swojej młodości, a dla młodzieży ,,żywa lekcja historii”, której nie poznają z książek.

J. Kowalczyk

Wieczornica Historyczna

Wieczornica Historyczna

            Dnia 29 września 2017 r. odbyła się wieczornica historyczna poświęcona 73 rocznicy wybuchu powstania warszawskiego i 78 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Uroczystość uświetniła swoją obecnością przedstawicielka Związku Sybiraków p. Danuta Janosz Kołodziejska .

Podczas wieczornicy przyjęto w skład Klubu Historycznego im. AK nowych członków. Powitała ich i przedstawiła ich p. Jolanta Kowalczyk, a Pani Danuta Janosz Kołodziejska wręczyła legitymacje członkowskie. Następnie odbyła się część artystyczna., podczas której wykorzystano fragmenty z pamiętnika powstańca warszawskiego . Całość uzupełniły powstańcze piosenki oraz fragmenty filmów .

Ostatnim punktem spotkania był konkurs poezji wojennej. W skład jury wchodzili: P. Teresa Kołodziejska, P.Beata Grodowska i przedstawiciel SU Marek Jasinski.

Tegorocznymi laureatami zostali:

1 m-ce Mateusz Biernacki z kl. 3 a
2 m-ce Wojtek Kaźmierczak kl. 5 a
3 m-ce Patrycja Dubanowska 3d

Wyróżnienia otrzymały:

Melania Maciejewska kl. 4 a
Magdalena Moritz- kl. 2 d
Agnieszka Knieczyńska kl. 2 d

Serdecznie gratulujemy!!!

Dziękuję za pomoc w organizacji wieczornicy p. Beacie Grodowskiej , Iwonie Karczewskiej i Adrianie Nowackiej oraz uczniom .

Uczniowie zaangażowani w przygotowanie wieczornicy:

Smile Mateusz Biernacki
Smile Dominika Orgacka
Smile Julita Kraśnicka
Smile Bartosz Reetz
Smile Mateusz Kalinowski
Smile Monika Cybulska
Smile Katarzyna Ostrzycka
Smile Nikoletta Kustusch
Smile Kocięba Klaudia
Smile Wiktoria Malinowska

Jolanta Kowalczyk

 

W służbie historii – projekt IPN – MEN

W służbie historii – projekt IPN – MEN

            Dnia 20 września br. w I LO w Bydgoszczy odbył się finał ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli pt.,, Polski wiek XX- losy narodu i państwa”, zorganizowany przez IPN i MEN.

Cykl ,, Między dwoma totalitaryzmami „ obejmował zagadnienia:

1. Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego ,
2. Zbrodnie niemieckie i sowieckie na przedstawicielach elit w 1 –szym okresie okupacji,
3. Polacy i Żydzi w czasie II wojny św. ,
4. Okaleczony kraj . Polska po zakończeniu II wojny św. ,
5. Polityka władz komunistycznych wobec społeczeństwa polskiego w l. 1944-48,
6. Okupacja antypolska NKWD w Związku Sowieckim w 1937 r.

Warto podkreślić, że oprócz udziału w szkoleniach , nauczyciele musieli przeprowadzić zajęcia z wykorzystaniem otrzymanych materiałów , a efekty swojej pracy przesyłać do IPN.

Certyfikaty ukończenia szkolenia wręczyła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.

Wśród finalistów znalazła się nauczycielka historii z naszej szkoły Pani Jolanta Kowalczyk.

Warto dodać ,że szkolenie ukończyło tylko 3 nauczycieli z Grudziądza.

 

Żegnamy śp. Piotra Kurka, twórcę ogólnopolskiej sieci Klubów Historycznych im. Armii Krajowej

Żegnamy śp. Piotra Kurka, twórcę ogólnopolskiej sieci Klubów Historycznych im. Armii Krajowej

            Z wielkim żalem przyjęliśmy informację o śmierci śp. Pana Piotra Kurka , człowieka , który wniósł ogromny wkład w powstanie naszego klubu historycznego.

Pan Piotr Kurek był „ojcem” Klubów Historycznych im. Armii Krajowej. Zakładał je, poszukując ludzi i odpowiedniego ducha wśród nauczycieli w całej Polsce, bo widział najgłębszy sens w pracy z młodzieżą opartej na akowskich wartościach.

Urodził się 29.06.1948 r. w Krakowie i tam zmarł. Stało się to 5 sierpnia 2017 r., w drugim dniu uroczystości związanych z Marszem Szlakiem I Kadrowej. Syn ppor./kpt. Armii Krajowej Józefa Kurka VM (1913-1997). Od 2002 roku przewodniczący Komisji do Spraw Młodzieży Zarządu Głównego, a od 2005 członek Prezydium ZG. Wspierał Okręgi, Środowiska i Koła ŚZŻAK w działalności na rzecz kultywowania wśród młodego pokolenia Polaków ideałów ZWZ-AK, Polskiego Państwa Podziemnego, a także II Konspiracji.

W naszej pamięci pozostanie na zawsze jako człowieka troszczącego się o patriotyczne wychowanie młodzieży.

Cześć Jego Pamięci!

Święto Szkoły- Dzień Patrona

Święto Szkoły- Dzień Patrona

            Początek czerwca jest szczególnym czasem dla naszej szkoły , ponieważ wiąże się z rocznicą urodzin naszego patrona gen. Tadeusza ,,Bora” Komorowskiego i tradycyjnie patriotyczną uroczystością , czyli Świętem Szkoły. Dnia 1 czerwca br. obchodziliśmy 12 rocznicę nadania naszej szkole imienia tego wielkiego Polaka i patrioty. Z tej okazji odbył się uroczysty apel poświęcony patronowi szkoły. Część patriotyczną stanowił program artystyczny , który powstał na podstawie filmu ,, Zakazane piosenki”. Mottem uroczystości były słowa,, Naród , który przestaje śpiewać , przestaje istnieć”.Za sprawą odpowiedniej scenografii widzowieprzenieśli się w czasy II wojny św.i ulicznych kawiarenek , w których rozbrzmiewały zakazane piosenki. Całości dopełniały informacje o wybuchu i przebiegu powstania warszawskiego. Z relacji naszych gości wiemy ,że bardzo realistycznie została przedstawiona atmosfera tamtych niezwykłych dni. Wielu z nich nie kryło wzruszenia.

W tym dniu finaliści konkursów przedmiotowych nagrodzeni zostali pamiątkowymi statuetkami ( Mateusz Kurkierewicz – historia, Hubert Kwiatkowski- chemia).

Podziękowania należą się uczniom , bez których zaangażowania i pracy nie udałoby się zrealizować tak wielkiego przedsięwzięcia. Wszyscy wzorowo wywiązali się ze swoich zadań i mam nadzieję ,że nasi goście długo będą pamiętali wspaniałe występy naszej mlodzieży .

Uczniowie biorący udział w apelu:
Zuzanna Bernacka 
Tymoteusz Cierznikowski
Mateusz Kalinowski
Mateusz Biernacki
Jakub Wierucki
Karol Maksajdowski
Bartosz Wiśniewski
Kamil Czerniecki
Dominika Żyła
Monika Cybulska
Kasia Ostrzycka
Julia Modliszewska
Kamila Szymanek
Joanna Szelczyńska
Maria Trętkiewicz
Jakub Tylicki
Julia Gurbisz
Julita Kraśnicka
Magda Moritz
Patryk Ostrowski
Patryk Empel i Mateusz Rumiński ( obsługa sprzętu)
oraz dziewczęta i chłopcy z chóru szkolnego.

W imieniu Zarządu Klubu Historycznego im AK , serdecznie dziękuję gościom za przybycie i wspólne przeżywanie naszej uroczystości a nauczycielom za pomoc w jej przygotowaniu : p. Iwonie Karczewskiej ( dekoracja) oraz p. Adrianie Nowackiej i p. Maciejowi Gburczykowi ( oprawa muzyczna).

Mam nadzieję , że wrażenia i emocje towarzyszące podczas tegorocznego Święta Szkoły na długo zagoszczą w naszej pamięci 

Jolanta Kowalczyk

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

            Dnia 1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych- polskie święto państwowe poświęcone żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.Z tej okazji w naszej szkole odbyła się okolicznościowa audycja poświęcona Żołnierzom Wyklętym oraz konkurs historyczny. Laureatami konkursu są :

- w kategorii praca plastyczna Patrycja Dubanowska z kl. II D

-w kategorii twórczość literacka Oskar Melkowski z kl. I E

-w kategorii prezentacja multimedialna – Wiktoria Sarnowska z kl. I D

Laureaci otrzymali dyplomy uznania oraz książki o tematyce historycznej.

W tym dniu członkowie i sympatycy Klubu Historycznego im. AK wzięli udział w II Rajdzie Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zorganizowanym przez Związek Strzelecki ,, Strzelec”.

Uczniowie kl. II D oraz członkowie Klubu Historycznego w dn. 9 maja wzięli udział w przeglądzie filmów poświęconych żołnierzom podziemia niepodległościowego , zorganizowanym przez bydgoski oddział IPN pod hasłem ,, My jesteśmy Wojsko Polskie” . Każdy z filmów był poprzedzony merytorycznym wprowadzeniem przez pracownika IPN-u.

Uczniowie obejrzeli filmy :

  1. ,, Obława”- , którego tematem była rekonstrukcja wydarzeń związanych z Obławą Augustowską , największą zbrodnią popełnioną na Polakach po II wojnie św.
  2. ,, Zapora” – o jednym z największych niezłomnych dowódców podziemia niepodległościowego, cichociemnym, mjr Hieronimie Dekutowskim
  3. ,,Wolność i Niezawisłość” – historia zrzeszenia WiN, ostatniej legalnej powojennej władzy, przygotowującej Polskę do wyjścia z wpływów sowieckich.

Uczniowie naszej szkoły, biorąc udział w tych przedsięwzięciach dali wyraz hołdu dla żołnierzy Drugiej Konspiracji .

 

Tylko od nas zależy co ocalimy i o czym będziemy pamiętać.

Tylko od nas zależy co ocalimy i o czym będziemy pamiętać.

          Dzień Wszystkich Świętych jest również dniem pamięci narodowej.Członkowie Klubu Historycznego im. AK przy Gim 7 w Grudziądzu w okresie listopadowej zadumy pamiętali nie tylko o swoich bliskich , ale również o bohaterach imiennych i bezimiennych , Żołnierzach Wyklętych i przyjaciołach naszej szkoły .

W ramach akcji ,,Ocalmy od zapomnienia’’ zapalali znicze przed budynkiem szkoły , w której mieściła się siedziba gestapo, w Muzeum Martyrologii przed ,,ławą śmierci „ , pod Pomnikiem 10 Pomordowanych , pod obeliskiem Patrona Szkoły oraz na grobie zmarłego Prezesa SZŻAK p. P. Puchalskiego i p. Wł. Czerepak.

Szczególnie pamiętajmy o tych ….co nie mają grobu … Żołnierzach Wyklętych.

,,Ciszą cmentarną ukołysani z dala od życia i znoju, dobiwszy wreszcie cichej przystani, odpoczywają w pokoju.”

 

Wieczornica Historyczna 2016

Wieczornica historyczna


            Dnia 30 września 2016 r. odbyła się wieczornica historyczna poświęcona 72 rocznicy wybuchu powstania warszawskiego i 77 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością kombatanci związani z naszą szkołą: ze Związku Sybiraków p. Danuta Kołodziejska oraz p. Franciszka Klasa,ze ŚZŻAK pan por. Stanisław Wierzchucki oraz przedstawiciele grupy Rota.

Podczas wieczornicy oddano hołd zmarłym w ostatnim czasie przyjaciołom naszej szkoły, dbającym o patriotyczne wychowanie młodzieży : p. kpt Pawłowi Puchalskiemu i p. por. Władysławie Czerepak. Poświęcona im była prezentacja, podczas której mogliśmy przypomnieć sobie razem spędzone chwile oraz słowa, które do nas kierowali.

W kolejnej części wieczornicy przyjęto w skład Klubu Historycznego im. AK nowych członków. Powitała ich i przedstawiła ich p. Jolanta Kowalczyk. Pan Stanisław Wierzchuckiwitając młodzież, wspomniał swoje młode lata podczas wojny oraz podkreślił rolę młodego pokolenia w pielęgnowaniu pamięci o bohaterach II wojny światowej i kontynuacji ich dzieła.

Następnie odbyła się krótka część artystyczna, podczas, której członkowie grupy rekonstrukcyjnej Rota zaprezentowali umundurowanie z okresu wojny. Całość uzupełniły powstańcze piosenki.

Ostatnim punktem spotkania był konkurs poezji wojennej. W skład jury wchodzili: P. Teresa Kołodziejska, P. Sylwia Remus i absolwent szkoły, laureat z roku ubiegłego Bartosz Bagniewski.

Tegorocznymi laureatami zostali:

I miejsce Hubert Kwiatkowski 2 d
II miejsce Dominika Orgacka 2a oraz Kamil Łazicki 3d
III Magdalena Moritz 1d oraz Patrycja Dubanowska 2d

Serdecznie gratulujemy!!!

Organizatorzy dziękują za przybycie Pani Wicedyrektor G. Chochliuk, Gościom i biorącej udział w uroczystości młodzieży. Dziękują również nauczycielom: p. Nowackiej za uświetnienie imprezy piosenkami z okresu powstania warszawskiego, p. Millerowi za zaproszenie gości, a p. Karczewskiej za przygotowanie dekoracji.

Organizatorzy: Jolanta Kowalczyk, Sylwia Remus

 

Udział w obchodach z okazji 77 rocznicy agresji ZSRR na Polskę

Udział w obchodach z okazji 77 rocznicy agresji ZSRR na Polskę

            Dnia 17 września br . członkowie i sympatycy Klubu Historycznego im AK przy Gim 7 w Grudziądzu wzięli udział w obchodach 77 rocznicy agresji armii radzieckiej na Polskę .

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w bazylice kolegiackiej z udziałem kompanii reprezentacyjnej JS 3301 oraz chóru Echo.

Po nabożeństwie odbyły się uroczystości na rynku przed Pomnikiem Żołnierza Polskiego , a następne rajd pamięci, który zakończył się na cmentarzu wojennym.

W 2013 r. oficjalnie Sejm RP ustanowił dzień 17 września - rocznicę agresji sowieckiej na Polskę w 1939 r. - Dniem Sybiraka, jednak uroczystości upamiętniające Zesłańców Sybiru odbywają się w Polsce od 1991 r., od czasów demokratycznych przemian w naszym kraju. W uchwale sejmowej napisano: "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd wszystkim Polakom zesłanym na Syberię, inne tereny Rosji i Związku Sowieckiego. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej upamiętnia tych, którzy tam zginęli, tych, którym udało się powrócić do Ojczyzny, tych, którzy osiedli w różnych częściach świata, oraz tych, którzy pozostali w miejscu swego zesłania, gdzie kultywowali polskość".

Warto wspomnieć ,że członkowie Związku Sybiraków z Grudziądza goszczą regularnie w naszej szkole podczas uroczystości szkolnych oraz prowadza rok rocznie żywe lekcje historii, podczas których S dzielą się swoimi przeżyciami i spostrzeżeniami z przymusowego pobytu na Syberii.