Klub Historyczny im. Armii Krajowej

Klub Historyczny im. Armii Krajowej

Święto Szkoły 2018

Święto Szkoły 2018

            1 czerwca 2018 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel poświęcony pamięci naszego patrona gen. Tadeusza Bora Komorowskiego. Po raz 13. świętowaliśmy rocznicę urodzin Patrona i nadania imienia naszej szkole. Wydarzenie to połączone zostało z obchodami 100 lecia niepodległości naszego kraju.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele Związku Sybiraków Koło w Grudziądzu : Pani Prezes Danuta Janosz – Kołodziejska, Pani Franciszka Klasa oraz Pani Elżbieta Pieckowska.Ze ŚZŻAK z Torunia przybyli: Wiceprezes Zarządu Okręgu Toruńskiego Pani Joanna Kowalska , pani kpt Maria Kowalewska ps. Myszka , Pani Alicja Siołkowska oraz Pan por. Edward Trzeciak ps. Galar. ŚZŻAK Koło w Grudziądzu reprezentował Prezes Pan Dariusz Miller.

Niestety, w tym roku nie było wśród nas niedawno zmarłych przyjaciół naszej szkoły. Wielkimi nieobecnymi byli Pani Eugenia Dziemiańczuk oraz Pan Kazimierz Wach. Ze względu na stan zdrowia nie przybył również Honorowy Prezes naszego Klubu im. AK Pan Stanisław Wierzchucki.

Uroczysty apel był wspomnieniem wzniosłych i dramatycznych chwil w historii Polski W ramach programu artystycznego goście obejrzeli i wysłuchali montażu słowno – muzycznego poświęconego tragicznym wydarzeniom z okresu II wojny św. Podniosłym momentem naszej uroczystości było odsłonięcie pamiątkowego muralu poświęconego przyjaciołom naszej szkoły.

W czasie apelu dyrektor szkoły wręczył pamiątkowe statuetki wyróżniającym się uczniom oraz podziękował Przyjaciołom i Sponsorom szkoły.

Wyróżnieni uczniowie:

Kacper Kozak – finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki,
Mateusz Kalinowski – zwycięzca w kategorii Nadzwyczajny Talent ,
Julia Chylińska – zwyciężczyni w kategorii Wolontariusz Roku ,
oraz laureaci szkolnych konkursów historycznych , które odbyły się w związku z rocznicą 100 lecia odzyskania niepodległości :
Małgorzata Szymańska,
Mateusz Kowalewski,
Daria Piotrowska,
Patrycja Dubanowska.

Z relacji naszych gości wiemy ,że bardzo realistycznie została przedstawiona atmosfera tamtych niezwykłych dni. Wielu z nich nie kryło wzruszenia.

W imieniu Zarządu Klubu Historycznego im AK , serdecznie dziękuję gościom za przybycie i wspólne przeżywanie naszej uroczystości . Mam nadzieję , że wrażenia i emocje towarzyszące podczas tegorocznego Święta Szkoły na długo zagoszczą w naszej pamięci ,że wszyscy miło spędzili ten ważny dla nas dzień i czekają nas piękne , kolejne jubileusze.

Składam serdeczne podziękowania uczniom biorącym udział w apelu :
Cecylia Czubaszek kl.4 a
Melania Maciejewska kl. 4 a
Nikola Łuczak kl. 4a
Iga Zehner kl. 4a
Bartek Grubeckikl 4a
Mateusz Jankowski kl. 4a
Karol Nizwantowski kl. 4a
Olek Siebert kl. 4a
Mikołaj Wunsch kl. 4a
Julita Kraśnicka kl. 3 a Gim
Mateusz Biernacki kl. 3 a Gim
Bartek Reetz kl. 3 a Gim
oraz chórowi szkolnemu pod kierunkiem p. A. Nowackiej.

Wszyscy spisaliście się na medal!!!

Dziękuję za Waszą pomoc, zaangażowanie, godne uczczenie naszego Patrona i 100 lecia odzyskania niepodległości oraz danie świadectwa patriotyzmu.

Jolanta Kowalczyk

 

 

 

Lekcja historii w muzeum

Lekcja historii w muzeum

            Nasza szkoła organizuje wiele przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej związanych ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości . Jednym z nich było wyjście w dniu 22 maja br. członków Klubu Historycznego im. AK do muzeum na wykład p. Krystyny Borucińskiej pt. ,,Drogi do niepodległości”.

Celem tej lekcji muzealnej było przybliżenie uczniom tematyki związanej z etapami odzyskiwania niepodległości przez Polskę.Zakres tematyczny obejmował okres od powstania kościuszkowskiego do wybuchu II wojny św.

Należy wyrazić nadzieję, że pobyt w muzeum rozbudził zainteresowanie najnowszą historią Polski i spełnił również funkcję wychowawczą, gdyż wyrabiał właściwy stosunek do kultury i historii.

Konkurs historyczny z okazji 100 lecia niepodległości "Józef Piłsudski i jego czasy"

Konkurs historyczny z okazji 100 lecia niepodległości
"Józef Piłsudski i jego czasy"

            W związku z przypadającą setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”.

Odzyskanie przez Polskę niepodległości, to jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszych dziejach naszego kraju, które ukształtowało następne pokolenie walczące za swój kraj w czasie II wojny światowej.

Z tej okazji w szkole organizowanych jest wiele przedsięwzięć , których celem jest uczczenie 100 lecia niepodległości, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej oraz rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania i umiłowania historii ojczystej .

Jednym z nich był konkurs ,, Józef Piłsudski i jego czasy” , który odbył się 10 maja br. W konkursie wzięło udział 28 uczniów klas II i III gimnazjalnych .Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni podczas uroczystego apelu z okazji Dnia Patrona -Święta Szkoły.

 

Odeszli na wieczną wartę….

Odeszli na wieczną wartę….

            W ostatnich dniach z żalem pożegnaliśmy przyjaciół i sympatyków naszej szkoły, Wielkich Patriotów, Żywych Świadków Historii i Wspaniałych Ludzi.

Dnia 28 marca zmarła śp. Eugenia Dziemiańczuk-Prezes Związku Sybiraków Koło w Grudziądzu i bardzo aktywny działacz. Pani Basia, bo tak się do niej zwracaliśmy , kochała młodzież i była częstym gościem w naszej szkole, gdzie poświęciła wiele godzin aby przybliżyć uczniom historię prawdziwą. Historię swojego życia na zesłaniu na Syberię. Zawsze radosna, zadowolona, dowcipna.

Dnia 10 kwietnia zmarł śp. por. Kazimierz Wach ps. Buk – Prezes ŚZŻAK Okręgu Toruńskiego , współzałożyciel wielu Klubów Historycznych im. AK . Żołnierz Armii Krajowej, uczestnik akcji ,,Ostra Brama" w ramach akcji ,,Burza’’. Zawsze otwarty dla młodzieży i przez nią z serdecznością otaczany. W listopadzie 2014r. dokonywał inauguracji działalności naszego Klubu. Był z nami jeszcze podczas naszej wigilii klubowej w grudniu 2017 r.Będzie nam Was bardzo brakowało.
Na zawsze zostaniecie w pamięci uczniów i nauczycieli naszej szkoły.
Cześć Waszej Pamięci!

 

 

Spotkanie klubów historycznych okręgu torunskiego Na Festiwalu Piosenki I Poezji Patriotycznej.


Spotkanie klubów historycznych okręgu torunskiego Na Festiwalu Piosenki I Poezji Patriotycznej.

            Dnia 8 marca 2018 r. , na zaproszenie Klubu Historycznego im AK. w Łasinie braliśmy udział
w Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej. W spotkaniu udział wzięły zaprzyjaźnione kluby historyczne z naszego okręgu . Swoją obecnością zaszczyciła pani wicekurator oraz burmistrz Łasina.
Nasz klub historyczny reprezentowali:

 Julita Kraśnicka z piosenką ,,Kolęda warszawska”,

 Wiktoria Malinowska z piosenką " Dziś do Ciebie przyjść nie mogę" ,

 Mateusz Kalinowski z piosenką "Biały krzyż " .

Uczestnicy festiwalu otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.

Spotkanie w Łasinie stało się okazją do zacieśnienia współpracy między naszymi klubami i wymiany doświadczeń , a także dało początek obchodom 100 lecia niepodległości.

Dziękuję moim uczniom za godne reprezentowanie naszego klubu i szkoły oraz wspaniały, wzruszający występ.

Jolanta Kowalczyk

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

            1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uczniowie naszej szkoły wzięli dział w miejskich uroczystościach oraz we mszy świętej w intencji Żołnierzy Niezłomnych. Wysłuchali również audycji przez radiowęzeł, przygotowanej przez członków Klubu Historycznego im. AK.

W godzinach popołudniowych wielu uczniów naszej szkoły wzięło udział w III radzie pamięci Żołnierzy Wyklętych, organizowanym przez Jednostkę Strzelecką JS 3301 w Grudziądzu.

Trasa rajdu wiodła przez miejsca Pamięci Narodowej : pomnik gen. Bora Komorowskiego, pomnik ppor. Maślonkowskiego ps. ,, Sosna" tablica pamiątkowa por. Koźlikowskiego ps. ,,Ogrodnik", pomnik rtm. Pileckiego, Kościół Młodzieżowy, w którym mieszczą się tablice pamiątkowe Sanitariuszki ,,Inki" i mjr ,,Łupaszki" i ,,Lalka", tablica upamiętniająca pomordowanych przez NKWD i UB w Grudziądzkim Więzieniu na ścianie ZK, rondo i tablica gen. Emila Fieldorfa ps. ,,NIL".

Celem rajdu było przekazanie młodemu pokoleniu śladów przeszłości naszego regionu i propagowanie pamięci o „Żołnierzach Wyklętych – tych, którzy bez reszty poświęcali się dla naszej Ojczyzny. To rajd pamięci tych, którzy nigdy nie zgodzili się na podporządkowanie Polski totalitarnemu imperium sowieckiemu i swoją ofiarnością, męstwem oraz poświęceniem życia przyczynili się do tego, że żyjemy w Polsce wolnej i demokratycznej.
Dziękuję uczniom i Rodzicom za udział w rajdzie , mimo, że pogoda nas nie rozpieszczała ( - 12 C).

Daliście świadectwo wielkiego patriotyzmu i umiłowania wartości, za które Żołnierze Niezłomni oddali swoje życie.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM

Jolanta Kowalczyk

Wigilia klubów historycznych im. AK - okręg Toruń

Wigilia klubów historycznych im. AK - okręg Toruń

            Dnia 15 grudnia 2017 r. członkowie Klubów Historycznych im. Armii Krajowej - Okręg Toruń wraz z opiekunami - prezesami spotkali się na wspólnej wigilii. Nasz klub był gospodarzem uroczystości. Wśród gości honorowych byli kombatanci z AK i NSZ: Prezes ŚZŻAK Okręg Toruń Pan por. Kazimierz Wach ,,Buk", Żołnierz Wyklęty i Honorowy Prezes naszego klubu Pan kpt. Stanisław Wierzchucki ,,Sęk", Prezesi Klubów Historycznych - Pani Aleksandra Jankowska i Pan Adam Grus, Prezes ŚZŻAK Koło w Grudziądzu Pan Dariusz Miller, członek ŚŻŻAK Pani Joanna Kowalska oraz wicedyrektor naszej szkoły Pani Marzena Stefaniak Holz.

Po oficjalnym powitaniu i życzeniach złożonych przez Panią Jolantę Kowalczyk wszyscy symbolicznie podzielili się opłatkiem. Następnie młodzież z naszej szkoły dała krótki koncert kolęd, co wprowadziło wszystkich w świąteczny nastrój. W dalszej części gościom zaprezentowano film związany z obchodami wigilii podczas II wojny św. Wspólna wigilia przeplatała się opowieściami z przeszłości i wspólnym śpiewaniem kolęd. Życzenia służby Ojczyźnie młodym klubowiczom złożyli weterani p. Kazimierz Wach i Stanisław Wierzchucki. Prezes ŚZŻAK - Okręg Toruń por. Kazimierz Wach powitał w szeregach Związku i wręczył legitymację nowemu członkowi Związku Pani Alicji Rybińskiej.

To było spotkanie ludzi, którym na sercu leży umiłowanie naszej ojczyzny, szacunek do historii i tradycji oraz pamięć o tragicznych losach naszego kraju. Młodzież trzech klubów historycznych spotkała się z ,,żywymi świadkami historii", miała możliwość poznania się i integracji. Nasi uczniowie oprowadzili swoich nowych przyjaciół po Izbie Pamięci Narodowej i zapoznali z historią naszej szkoły.

Podziękowania składam p. Adrianie Nowackiej za koncert kolęd oraz p. Iwonie Karczewskiej za pomoc w organizacji uroczystości. Podziękowania należą się również członkom naszego Klubu Historycznego,bez których zaangażowania trudno byłoby zorganizować tak duże przedsięwzięcie. Klubowicze swoją postawą dali świadectwo współczesnego patriotyzmu.

Mam nadzieję, że ten piękny wieczór, wspaniała atmosfera i cudowni ludzie na długo pozostaną w naszej pamięci.

Serdecznie dziękuję wszystkim Gościom za przybycie, wspólny czas i rodzinną, świąteczną atmosferę.

Jolanta Kowalczyk
Prezes Klubu Historycznego
SP 8 Grudziądz

 

Kampania Zapal Światło Wolności

Kampania Zapal Światło Wolności

13 XII 1981 r.
Pamiętamy!

            Zachęcamy do wzięcia udziału w kampanii społecznej IPN w dniu 13 grudnia 2017 r. pod hasłem Zapal Światło Wolności.

Kampania Zapal Światło Wolności polega na symbolicznym zapaleniu znicza w tysiącach polskich domów i instytucji w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce o godzinie 19.30; nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w stanie wojennym w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku wykonały rzesze mieszkańców ówczesnego wolnego świata.

Na znak jedności z rodakami świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapalił także papież Jan Paweł II. Do postawienia w oknach świec wezwał również prezydent USA Ronald Reagan.
W akcji może wziąć udział każdy, zapalając świeczkę w oknie lub wirtualnie na stronie swiatlowolnosci.ipn.gov.pl.

Twierdza Grudziądz zdobyta..

Twierdza Grudziądz "zdobyta"..

            11 listopada 2017 roku świętowaliśmy 99 rocznicę odzyskania niepodległości.
Z tej okazji członkowie Klubu Historycznego im AK oraz uczniowie klasy IV a zwiedzili grudziądzką cytadelę -jeden z najwspanialszych zabytków militarnych w Polsce. Możliwość zwiedzenia grudziądzkiej twierdzy w Narodowym Dniu Niepodległości, to już tradycja.

            Po wyznaczonym do zwiedzania terenie mogliśmy poruszać się sami. Zwiedziliśmy bramy, raweliny, bastiony, chodniki: komunikacyjne, minowe i kontrminowe. Jednym z takich podziemnych chodników przedostaliśmy się z majdanu do sali kominkowej Bastionu III. Następnie weszliśmy na majdan Bastionu III do miejsca, w którym został pochowany jeden z pruskich bohaterów - obrońców twierdzy podczas wojen napoleońskich. Zwiedzaniu towarzyszyły pieśni patriotyczne, pokazy sprzętu i uzbrojenia, także broni zabytkowej.

            Czwartoklasistom najbardziej podobały się wozy bojowe oraz czołgi. Uczniowie mogli wejść do środka i zobaczyć na własne oczy ich wyposażenie. Wspólne wyjście gimnazjalistów z klubu historycznego zaowocowało również nowymi znajomościami i integracją. Klubowicze wspaniale spisali się w roli ,,opiekunów" swoich młodszych kolegów. Najważniejsze jednak, że godnie świętowaliśmy dzień patriotyzmu.

Serdeczne podziękowania kieruję do rodziców naszych uczniów, którzy wzięli udział we wspólnym zdobywaniu twierdzy :)

Jolanta Kowalczyk

Pamiętamy o miejscach Pamięci Narodowej

Pamiętamy o miejscach Pamięci Narodowej

i grobach naszych bohaterów

            Zbliżają się Zaduszki, - czas, gdy pamięć o zmarłych towarzyszy każdemu niezależnie od wieku, miejsca, światopoglądu, czy religii.

Był to dobry moment, by wybrać się z uczniami kl. IVA i zapalić znicze przed Pomnikiem 10 Pomordowanych, Tablicą Pamiątkową naszej szkoły, w Muzeum Martyrologii w celi śmierci oraz przed Pomnikiem Br. Malinowskiego.

Dzięki takiemu wyjściu uczniowie mieli szansę uczestniczyć i przeżyć lekcję pokory i szacunku wobec życia i historii , gdyż prócz zapalenia zniczy poznali historię naszego miasta z czasów II wojny św.

Z kolei członkowie Klubu Historycznego im. AK odwiedzili groby i również zapalili światełka pamięci przy grobach osób związanych z naszym klubem, członków ŚZŻAK, dając tym samym świadectwo patriotyzmu i właściwej postawy.

Z wizytą w muzeum

Z wizytą w muzeum

            Dnia 6 października br. uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Jolanty Kowalczyk udali się do grudziądzkiego muzeum na wykład Dawid Schoenwalda pt. "Przedwojenne kina i filmy Grudziądza. PEPEGE i nie tylko w kinematografii". Wykładowi towarzyszył pokaz filmów nakręconych w przedwojennym Grudziądzu, np. produkcja w zakładach PEPEGE, ćwiczenia na Błoniach jazdy polskiej, zniszczenia miasta w czasie wojny, czy musztra w CWK.

Dla starszych mieszkańców naszego miasta była to sentymentalna podróż śladami swojej młodości, a dla młodzieży ,,żywa lekcja historii", której nie poznają z książek.

J. Kowalczyk

Wieczornica Historyczna

Wieczornica Historyczna

            Dnia 29 września 2017 r. odbyła się wieczornica historyczna poświęcona 73 rocznicy wybuchu powstania warszawskiego i 78 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Uroczystość uświetniła swoją obecnością przedstawicielka Związku Sybiraków p. Danuta Janosz Kołodziejska .

Podczas wieczornicy przyjęto w skład Klubu Historycznego im. AK nowych członków. Powitała ich i przedstawiła ich p. Jolanta Kowalczyk, a Pani Danuta Janosz Kołodziejska wręczyła legitymacje członkowskie. Następnie odbyła się część artystyczna., podczas której wykorzystano fragmenty z pamiętnika powstańca warszawskiego . Całość uzupełniły powstańcze piosenki oraz fragmenty filmów .

Ostatnim punktem spotkania był konkurs poezji wojennej. W skład jury wchodzili: P. Teresa Kołodziejska, P.Beata Grodowska i przedstawiciel SU Marek Jasinski.

Tegorocznymi laureatami zostali:

1 m-ce Mateusz Biernacki z kl. 3 a
2 m-ce Wojtek Kaźmierczak kl. 5 a
3 m-ce Patrycja Dubanowska 3d

Wyróżnienia otrzymały:

Melania Maciejewska kl. 4 a
Magdalena Moritz- kl. 2 d
Agnieszka Knieczyńska kl. 2 d

Serdecznie gratulujemy!!!

Dziękuję za pomoc w organizacji wieczornicy p. Beacie Grodowskiej , Iwonie Karczewskiej i Adrianie Nowackiej oraz uczniom .

Uczniowie zaangażowani w przygotowanie wieczornicy:

Smile Mateusz Biernacki
Smile Dominika Orgacka
Smile Julita Kraśnicka
Smile Bartosz Reetz
Smile Mateusz Kalinowski
Smile Monika Cybulska
Smile Katarzyna Ostrzycka
Smile Nikoletta Kustusch
Smile Kocięba Klaudia
Smile Wiktoria Malinowska

Jolanta Kowalczyk

 

W służbie historii "projekt IPN" MEN

W służbie historii "projekt IPN" MEN

            Dnia 20 września br. w I LO w Bydgoszczy odbył się finał ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli pt.,, Polski wiek XX- losy narodu i państwa?, zorganizowany przez IPN i MEN.

Cykl ,, Między dwoma totalitaryzmami ? obejmował zagadnienia:

1. Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego ,
2. Zbrodnie niemieckie i sowieckie na przedstawicielach elit w 1 ?szym okresie okupacji,
3. Polacy i Żydzi w czasie II wojny św. ,
4. Okaleczony kraj . Polska po zakończeniu II wojny św. ,
5. Polityka władz komunistycznych wobec społeczeństwa polskiego w l. 1944-48,
6. Okupacja antypolska NKWD w Związku Sowieckim w 1937 r.

Warto podkreślić, że oprócz udziału w szkoleniach , nauczyciele musieli przeprowadzić zajęcia z wykorzystaniem otrzymanych materiałów , a efekty swojej pracy przesyłać do IPN.

Certyfikaty ukończenia szkolenia wręczyła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.

Wśród finalistów znalazła się nauczycielka historii z naszej szkoły Pani Jolanta Kowalczyk.

Warto dodać ,że szkolenie ukończyło tylko 3 nauczycieli z Grudziądza.