Dyrekcja Szkoły

 
 
 
DYREKTOR:
 
mgr Marek Szymkowicz
 
WICEDYREKTOR ds. sportu:
 
mgr Bartosz Brudniewicz
 
WICEDYREKTOR ds. dydaktycznych:
 
mgr Marzena Stefaniak-Holz