Rada Rodziców Szkoły

RADA RODZICÓW SZKOŁY
 
w roku szkolnym 2017/2018
 
 
 
Prezydium Rady Rodziców:
 

Jacek Nalaskowski - przewodniczący

Piotr Rejmus - wiceprzewodniczący

Adriana Krajewska - skarbnik

Justyna Kazimierczak - sekretarz

Anna Janik - członek

Anna Melkowska - członek

Sławomir Kamrowski - członek


 
Komisja Rewizyjna:
 

Agnieszka Reniecka - przewodnicząca

Emilia Zawadzka - wiceprzewodnicząca

Ewelina Zielińska - sekretarz