Rada Rodziców Szkoły

RADA RODZICÓW SZKOŁY
 
w roku szkolnym 2017/2018
 
 
 
Prezydium Rady Rodziców:
 

Jacek Nalaskowski – przewodniczący

Piotr Rejmus – wiceprzewodniczący

Adriana Krajewska – skarbnik

Justyna Kazimierczak – sekretarz

Anna Janik – członek

Anna Melkowska – członek

Sławomir Kamrowski – członek


 
Komisja Rewizyjna:
 

Agnieszka Reniecka – przewodnicząca

Emilia Zawadzka – wiceprzewodnicząca

Ewelina Zielińska – sekretarz